Megasef 750mg 1 Fl

Megasef 750mg 1 Fl
Aktiv Inqrediyent
Sefuroksim
İstifadə Sahələri
YTYİ, ATYİ, Dəri və Sidik yolları infeksiyası