Ulkar Kimya Ar-Ge Mərkəzi

Ulkar Kimya Ar-Ge Mərkəzi
Ulkar Kimya, Tekirdağ hüdudları daxilində Çerkezköy Organize Sənaye Bölgəsində qurulmuş, dərman üçün aktiv maddələr və örtüklü mikropelletlərin istehsalı sahəsində ixtisaslaşmış Ulkar Holdinqin nəzdində bir səhmdar cəmiyyətdir. Müasir infrastruktura sahib olan Ulkar Kimya, 2018-ci ilin sonuna qədər Sənaye Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş AR-GE mərkəzi olmuşdur.

Ulkar Kimya Ar-Ge laboratoriyaları, 15 nəfərlik akademik heyəti ilə dərman üçün ümumi aktiv xammal hazırlamaq potensialına malikdir. Bu laboratoriyalarda hazırlanacaq dərman üçün aktiv maddənin patent araşdırması, prosesin hazırlanması, analitik metodun hazırlanması və qanuniləşdirilməsi ilə aktiv dərmanın əsas nomenklatur sənədinin hazırlanması və ticarət istehsalına ötürülməsi prosesləri həyata keçirilir. Yeni hazırlanmış dərman üçün ümumi aktiv maddənin hazırlanması prosesləri laboratoriya miqyasında layihələndirilir, daha sonra müvafiq olaraq pilot miqyaslı və ticarət miqyaslı istehsallara köçürülür. İnkişaf və texnologiya transferi layihələri həyata keçirilərək yerli istehsalın artırılması və xarici asılılığın azaldılması üçün xarici tərəfdaşlar bu prosesə cəlb edilir. Bu laboratoriyaların başqa bir məqsədi də ölkəmizin resurslarını daha yaxşı qiymətləndirmək üçün istehsal səmərəliliyini davamlı sürətdə artıracaq proses optimallaşdırmalarını icra etməkdir.