Düzce Əczaçılıq Ar-Ge Mərkəzi

Düzce Əczaçılıq Ar-Ge Mərkəzi
Şirkətdə Ümumi tədqiqat və yeni daşıyıcı sistemlərin dizaynı sahəsində təcrübəli və 65 tədqiqatçıdan ibarət (AR-GE) mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Qatı doza formaları (ənənəvi/modifikasiyalı/gecikmə funksiyalı həblər, ikiqat qatlı həblər, kapsullar, ADT, fışıldayan qranullar, çeynənən həblər, pastillər və mikropelletlər) maye doza formaları (məhlullar, suspenziyalar, şərbətlər, damcılar) yarı-qatı doza formaları (kremlər, məlhəmlər, jelelər və losyonlar), sefalosporin qrupu antibiotiklər, parenteral formulalar (liyofilizə olunmuş məhsullar, istifadəyə hazır şprislər, flakonlar) və quru udma tozlar ixtisas sahələrimizdəndir.

Nobel İlaç şirkətinin Əczaçılıq üzrə Ar-Ge Mərkəzi, orijinal məhsulların patentlərini patent şöbəsi ilə birlikdə qiymətləndirərək, patentlərini pozmayan innovativ formulalar və patent tətbiqetmələrində mühüm təcrübəyə malikdir.

Biz formulyasiya təkmilləşdirmə işlərinə əlavə olaraq, istehsal metodunu da daimi əsasda inkişaf etdiririk və uyğun texnoloji qiymətləndirmə aparmaqla, ən səmərəli şəkildə məhsulun istehsal sahələrinə, texnoloji transferləri icra edirik.

Formul hazırlama işlərinə əlavə olaraq AR-GE mərkəzimiz, xammal və hazır məhsul üçün uyğun analitik metodların inkişaf etdirilməsinə və hazırlanmış metodların təsdiqlənməsinə də cavabdehdir. Dərman formulu inkişafı işlərinin uğurlu olması üçün yüksək səviyyəli analiz fəaliyyətləri tələb olunur. Bu səbəbdən, hazırlanmış formullarla istehsal olunan dərmanlar, sübut edilmiş etibarlılıq metodları ilə analiz edilir; Bizim AR-GE mərkəzimiz ən müasir analiz avadanlığı ilə təchiz olunmuş və müəssisə daxilində səciyyəvi analiz laboratoriyaları yaradılmışdır.