Megasef 750mg 1 Fl

Megasef 750mg 1 Fl
Etkin Madde
Sefuroksim
Kullanım Alanları
YTYİ, ATYİ, Dəri və Sidik yolları infeksiyası