Megasef 750mg 1 Fl

Megasef 750mg 1 Fl
Active Ingredient
Sefuroksim
Usage Areas
YTYİ, ATYİ, Dəri və Sidik yolları infeksiyası