Megasef 500mg 10 Tablet

Megasef 500mg 10 Tablet
Aktiv Inqrediyent
Sefuroksim
İstifadə Sahələri
YTYİ, ATYİ, Dəri və Sidik yolları infeksiyası