Megasef 500mg 10 Tablet

Megasef 500mg 10 Tablet
Active Ingredient
Sefuroksim
Usage Areas
YTYİ, ATYİ, Dəri və Sidik yolları infeksiyası