Esom 40mg 14 Kapsul

Esom 40mg 14 Kapsul
Aktiv Inqrediyent
Ezomeprazol
İstifadə Sahələri
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası