Esom 40mg 14 Kapsul

Esom 40mg 14 Kapsul
Etkin Madde
Ezomeprazol
Kullanım Alanları
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası