Nexera 40mg 28 Kapsul

Nexera 40mg 28 Kapsul
Aktiv Inqrediyent
Duloksetin Hidroxlorid
İstifadə Sahələri
Stress Tipli Sidik Saxlanmazlığı