Lipideks Sr 250mg 30 Kapsul

Lipideks Sr 250mg 30 Kapsul
Aktiv Inqrediyent
Fenofibrat
İstifadə Sahələri
Hiperlipidemiya, Hipertriqliseridemiya