Esom 40mg 28 Kapsul

Esom 40mg 28 Kapsul
Aktiv Inqrediyent
Ezomeprazol
İstifadə Sahələri
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası