Carlon Plus 20mg/12,5mg 20 Tablet

Carlon Plus 20mg/12,5mg 20 Tablet
Aktiv Inqrediyent
Enalapril Maleat/Hidroxlortiazid
İstifadə Sahələri
Hipertoniya