Ulkar Kimya Ar-Ge Merkezi

Ulkar Kimya Ar-Ge Merkezi
Ulkar Kimya, Tekirdağ sınırları içerisinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş ilaç etkin maddesi ve üzeri kaplanmış mikropelletler üretiminde uzmanlaşmış, Ulkar Holding’e bağlı bir anonim şirkettir. Modern bir altyapıya sahip olan Ulkar Kimya, 2018 yılı sonu itibariyle Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi olmuştur.

Ulkar Kimya Ar-Ge laboratuvarları 15 kişilik akademik personeli ile jenerik ilaç etkin hammaddeleri geliştirmek üzere kurulmuştur. Bu laboratuvarlarda geliştirilecek olan ilaç aktif maddesinin patent araştırması, proses geliştirmesi, analitik metot geliştirme ve validasyonları ile ürün ana dosyasının hazırlanarak ticari üretime aktarılması işlemlerini yapılmaktadır. Yeni geliştirilecek jenerik ilaç aktif maddesinin proses geliştirmeleri laboratuvar ölçekli olarak tasarlanıp sonra sırasıyla, pilot ölçekli ve ticari ölçekli üretimlere aktarılmaktadır. Ayrica yurt dışı ortaklarla geliştirme ve teknoloji transferi projeleri yaparak yerel üretimi arttırmak ve dışarıya bağımlılığı azaltmak üzere çalışmaktadır. Bu laboratuvarların bir başka amacı da ülkemiz kaynaklarını daha iyi değerlendirmek için üretim verimliliğini sürekli arttıracak proses optimizasyonlarını yapmaktır.