Prefix 250mg/5ml 100 ml Susp. Üçün 50G Toz

Prefix 250mg/5ml 100 ml Susp. Üçün 50G Toz
Etkin Madde
Sefprozil
Kullanım Alanları
YTYİ, ATYİ, dəri infeksiyaları