Prefix 250mg/5ml 100 ml Susp. Üçün 50G Toz

Prefix 250mg/5ml 100 ml Susp. Üçün 50G Toz
Active Ingredient
Sefprozil
Usage Areas
YTYİ, ATYİ, dəri infeksiyaları