Pantap 40mg 14 Tablet

Pantap 40mg 14 Tablet
Etkin Madde
Pantoprazol
Kullanım Alanları
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası