Omegast 20mg 14 Kapsul

Omegast 20mg 14 Kapsul
Etkin Madde
Omeprazol
Kullanım Alanları
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası