Lansobel 30mg 28 Kapsul

Lansobel 30mg 28 Kapsul
Etkin Madde
Lansoprazol
Kullanım Alanları
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası