Flunol 150mg 1 Kapsul

Flunol 150mg 1 Kapsul
Etkin Madde
Flukanazol
Kullanım Alanları
Müxtəlif mənşəli göbələk infeksiyaları