Tioles 4mg/2mg 6 Ampul 2ml

Tioles 4mg/2mg 6 Ampul 2ml
Etkin Madde
Tiokolxikozid
Kullanım Alanları
Əzələ spazmlarının simptomatik müalicəsi