Prefix 250mg/5ml 100 ml Susp. Üçün 50G Toz

Prefix 250mg/5ml 100 ml Susp. Üçün 50G Toz
Активный Компонент
Sefprozil
Области Использования
YTYİ, ATYİ, dəri infeksiyaları