Pantap 40mg 14 Tablet

Pantap 40mg 14 Tablet
Активный Компонент
Pantoprazol
Области Использования
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası