Pantap 40mg 28 Tablet

Pantap 40mg 28 Tablet
Активный Компонент
Pantoprazol
Области Использования
Mədə xorası, QERX, H.Pylori eradikasiyası